Privredni subjekti mogu da naruče zaštitna sredstva koja isporučuje RFZO preko pravnih lica koja se bave distribucijom zaštitne opreme

U „Službenom glasniku RS“, broj 59 od 22. aprila 2020. godine objavljene su izmene i dopune Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja.

Izmene i dopune su stupile na snagu 22. aprila 2020. godine.

Do sada je Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučivao zaštitna sredstva (maske i rukavice) pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava samo za potrebe dalje distribucije u maloprodajne objekte.

Izmenama i dopunama Uredbe je omogućeno pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava da isporučuju zaštitna sredstva nabavljena od RFZO i drugim privrednim subjektima, u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i ispunjenja obaveza utvrđenih odlukama Vlade koje se odnose na obavezu poslodavca da obezbedi zaštitna sredstva za sve zaposlene.

Prema tome, privredni subjekti mogu kontaktirati pravna lica koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava ukoliko žele da naruče zaštitna sredstva koja distribuira RFZO.

Osim toga, izmenama i dopunama Uredbe je ograničena maloprodajna cena za epidemiološke maske koje isporučuje RFZO,koja iznosi 200 dinara po komadu sa uračunatim PDV.

Podsećamo da su Uredbnom ograničene maloprodajne cene zaštitnih sredstava koje isporučuje RFZO, i to za maske 120 dinara po komadu i za rukavice 40 dinara po komadu.

Podelite: