Počev od 8. maja dozvoljena prodaja robe i vršenje usluga u tržnim centrima i sličnim objektima

U „Službenom glasniku RS“, broj 63 od 30.4.2020. godine objavljene su dopune Odluke o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora (u daljem tekstu: Odluka).

Podsećamo da je od 21. marta 2020. godine bila zabranjena neposredna prodaja robe kupcima i neposredno vršenje usluga korisnicima usluga u trgovinskim centrima i sličnim objektima (više o tome možete pročitati ovde).

Počev od 8. maja 2020. godine, ponovo se dozvoljava prodaja robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i sličnim objektima, ali uz primenu preventivnih mera koje su propisane Odlukom, drugim propisom koji se odnosi na delatnost koju obavlja pravno lice ili preduzetnik i utvrđene aktom poslodavca:

  • organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru,
  • održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra,
  • pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere,
  • obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku,
  • obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih i korisnika usluga.

U tom smislu je neophodno doneti poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Podelite: