Плаћање привремених месечних аконтација пореза на добит за 2016. врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП)

Почев од аконтације за јануар 2016. године (доспева за плаћање 17.2.2016.), плаћање привремених аконтација пореза на добит за 2016. се врши по позиву на број одобрења за плаћање (БОП), добијеном у обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 1.1. – 31.12.2014. године.

Обвезници који немају БОП треба да се јаве надлежној организационој јединици Пореске управе.

У наставку преносимо обавештење Пореске управе у целости:

„Порески обвезници који су до 31.03.2015. години поднели пореску пријаву пореза на добит правних лица у папирном облику, уколико до сада поштом нису добили писано обавештење са позивом на број одобрења плаћањa (БОП) за уплату привремених месечних аконтација у 2016. години, треба да се обрате надлежној организационој јединици Пореске управе.

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 17.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014. године.“

Поделите: