Plaćanje privremenih mesečnih akontacija poreza na dobit za 2016. vrši se po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP)

Počev od akontacije za januar 2016. godine (dospeva za plaćanje 17.2.2016.), plaćanje privremenih akontacija poreza na dobit za 2016. se vrši po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP), dobijenom u obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za period 1.1. – 31.12.2014. godine.

Obveznici koji nemaju BOP treba da se jave nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

U nastavku prenosimo obaveštenje Poreske uprave u celosti:

„Poreski obveznici koji su do 31.03.2015. godini podneli poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica u papirnom obliku, ukoliko do sada poštom nisu dobili pisano obaveštenje sa pozivom na broj odobrenja plaćanja (BOP) za uplatu privremenih mesečnih akontacija u 2016. godini, treba da se obrate nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Plaćanje privremenih mesečnih akontacija u 2016.  godini, počev od akontacije koja se odnosi na januar mesec 2016. godine i dospeva za plaćanje 17.02.2016. godine, vrši se po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP) dobijenom u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za period 01.01. – 31.12.2014. godine.“

Podelite: