Омогућено електронско подношење пореских пријава за утврђивање месечне аконтације након обуставе поступка ликвидације/стечаја

На порталу Пореске управе у делу апликације за електронско подношење пореске пријаве пореза на добит, омогућено је подношење пореских пријава са следећим ознакама врсте и основа подношења пријава:

  • 3/44 – Пореска пријава за утврђивање месечне аконтације за порески период након обуставе поступка ликвидације
  • 3/56 – Пореска пријава за утврђивање месечне аконтације за порески период након обуставе поступка стечаја

Подсећамо читаоце да је изменама и допунама Закона о порезу на добит из децембра 2017. године предвиђено да се у случајевима обуставе ликвидације, односно обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника, подноси аконтациона пореска пријава из члана 64. Закона о порезу на добит у року од 15 дана од правноснажности решења о закључењу стечајног поступка односно од дана обуставе ликвидације.

Наведене измене се примењују од 1. августа 2018. године, а сада је омогућено да се те пореске пријаве поднесу електронским путем.

Поделите: