Omogućeno elektronsko podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje mesečne akontacije nakon obustave postupka likvidacije/stečaja

Na portalu Poreske uprave u delu aplikacije za elektronsko podnošenje poreske prijave poreza na dobit, omogućeno je podnošenje poreskih prijava sa sledećim oznakama vrste i osnova podnošenja prijava:

  • 3/44 – Poreska prijava za utvrđivanje mesečne akontacije za poreski period nakon obustave postupka likvidacije
  • 3/56 – Poreska prijava za utvrđivanje mesečne akontacije za poreski period nakon obustave postupka stečaja

Podsećamo čitaoce da je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit iz decembra 2017. godine predviđeno da se u slučajevima obustave likvidacije, odnosno obustave stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika, podnosi akontaciona poreska prijava iz člana 64. Zakona o porezu na dobit u roku od 15 dana od pravnosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka odnosno od dana obustave likvidacije.

Navedene izmene se primenjuju od 1. avgusta 2018. godine, a sada je omogućeno da se te poreske prijave podnesu elektronskim putem.

Podelite: