Подношење пореске пријаве ПДП код продаје стечајног дужника као правног лица у случају када је стечајни поступак покренут закључно са 25.12.2014. године

Одредбама члана 64. ст. 3. и 4. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01, …, 118/21 – у даљем тексту: Закон) прописано је да је обвезник – стечајни дужник над којим је у току године обустављен стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица, дужан да поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од правоснажности решења о обустави стечајног поступка. У пореској пријави обвезник даје процену прихода, расхода и добити за порески период који започиње наредним даном у односу на дан правоснажности решења о обустави стечајног поступка. У пореској пријави обвезник обрачунава и месечни износ аконтације пореза на добит.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: