Podnošenje poreske prijave PDP kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u slučaju kada je stečajni postupak pokrenut zaključno sa 25.12.2014. godine

Odredbama člana 64. st. 3. i 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, …, 118/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je obveznik – stečajni dužnik nad kojim je u toku godine obustavljen stečajni postupak usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, dužan da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka. U poreskoj prijavi obveznik daje procenu prihoda, rashoda i dobiti za poreski period koji započinje narednim danom u odnosu na dan pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka. U poreskoj prijavi obveznik obračunava i mesečni iznos akontacije poreza na dobit.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: