Измена пореске пријаве за порез на добит и измена аконтација пореза на добит

Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит (Службени гласник РС број 30/15 … 97/21) као и Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (Службени гласник РС број 20/14 … 97/21) уређен је садржај пореске пријаве и пореског биланса за обрачун пореза на добит правних лица а коју подноси порески обвезник из чл. 1. и 5. Закона о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС број 25/01…118/21; у даљем тексту: Закон). Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит прописан је и начин попуњавања поља пореске пријаве, Образац ПДП када се врши измена пријаве/аконтација.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: