Izmena poreske prijave za porez na dobit i izmena akontacija poreza na dobit

Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit (Službeni glasnik RS broj 30/15 … 97/21) kao i Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (Službeni glasnik RS broj 20/14 … 97/21) uređen je sadržaj poreske prijave i poreskog bilansa za obračun poreza na dobit pravnih lica a koju podnosi poreski obveznik iz čl. 1. i 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni glasnik RS broj 25/01…118/21; u daljem tekstu: Zakon). Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit propisan je i način popunjavanja polja poreske prijave, Obrazac PDP kada se vrši izmena prijave/akontacija.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: