Омогућена замена редовних и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину

Од данас, 8. априла 2016. године, Агенција за привредне регистре је омогућила замену редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину и достављање консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 8. априла 2016. године, у оквиру Финансијских извештаја, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак:

  • уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2015. годину,
  • замене редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

Подсећамо, да Закон о рачуноводству обавезује матична правна лица, која имају контролу над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), да консолидоване финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, за економску целину, достављају Агенцији до 31. јула 2016, искључиво у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. 

Истовремено, Агенција је у посебном информационом систему омогућила и замену редовних годишњих финансисјких извештаја за 2015 годину, под условом да су ти извештаји јавно објављени на интернет страни Агенције. Обвезник може да захтева замену јавно објављеног редовног годишњег финансијског извештаја, ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај нису исказани истинито и објективно, а скупштина односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању финансијског извештаја измењене садржине, у односу на извештај који је био јавно објављен. Замену објављених редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину, обвезник може вршити најкасније до краја ове године.

Такође, обавештавамо све заинтересоване кориснике да је Агенција закључно са данашњим даном, обрадила и јавно објавила близу 40.000 редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину, који су достављени истовремено са извештајима за статистичке и друге потребе.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом за 2015. годину, истиче 30. јуна ове године. 

Поделите: