Достављање консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину

Правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја могу их достављати од 28. априла 2018. године, од када им је то омогућено путем Посебног информационог система Агенције за привредне регистре.

Рок за достављање истиче најкасније 120 дана од дана престанка ванредног стања. Информације у вези са консолидованим финансијским извештајима можете прочитати овде, а корисничко упутство за достављање можете прочитати и преузети овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 28. априла 2020. године, у оквиру посебног информационог система Агенције, омогућен јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2019. годину за све групе правних лица. Предметне извештаје, матична правна лица која имају контролу над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), дужна су да доставе Агенцији искључиво у електронском облику, применом посебног информационог система, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Подсећамо да се, изузетно ове године, рок за достављање консолидованих годишњих  финансијских извештаја за 2019. годину помера тако да истиче најкасније 120 дана од дана престанка ванредног стања, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије.

Све информације у вези са састављањем и достављањем консолидованих  годишњих финансијских извештаја налазе се на страници Регистра финансијских извештаја.

Сва питања у вези састављања и достављања поменутог извештаја могу се слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs и finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: