Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину

Агенција за привредне регистре подсећа обвезнике које имају обавезу достављања консолидованих финансијских извештаја да 31. јула 2019. године истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Агенција за привредне регистре подсећа све обвезнике који имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину, у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да 31. јула 2018. године (среда), до 24 часа, истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2018. годину.

Напомињемо да су све информације, у вези са консолидованим годишњим финансијским извештајима за 2018. годину, објављене у оквиру Регистра финансијских извештаја у делу – Упутства за достављање финансијских извештаја“ – „Врсте извештаја за 2018. годину и њихова садржина“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“. За сва додатна објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

Скрећемо пажњу корисницима да приликом електронског потписивања документације и захтева треба да имају инсталирану последњу верзију NexU апликацију – верзија 1.17, која се може преузети из Aпликације за потписивање PDF докумената. Изузетно, корисници који имају издате старе МУП-ове сертификате треба да преузму NexU апликацију – верзија 1.06.

За сва питања у вези приступа Посебном информационом систему Агенције или проблема са потписивањем корисници се као и до сада могу обратити на мејл адресу sd@apr.gov.rs.“

Поделите: