Истиче рок за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је да у понедељак, 31. јула 2023. године, истиче рок за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај.

Прописана документација се уз јавно објављен потпун и рачунски тачан КГФИ доставља креирањем захтева Документација уз КГФИ, а уколико су вршене измене у односу на тај извештај, путем новог захтева Кориговани КГФИ са документацијом.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Обавештавамо матична правна лица, која су извршила обавезу достављања консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ), да у понедељак, 31. јула 2023. године, истиче рок за достављање документације уз тај извештај која је прописана чланом 45. Закона о рачуноводству.

Прописана документација се уз јавно објављен потпун и рачунски тачан КГФИ доставља креирањем захтева Документација уз КГФИ, а уколико су вршене измене у односу на тај извештај, путем новог захтева Кориговани КГФИ са документацијом.

Матична правна лица чији је КГФИ јавно објављен као непотпун и рачунски нетачан, или за које је јавно објављена информација да извештај не може бити објављен услед неплаћене накнаде, могу поново да доставе КГФИ заједно са документацијом, путем захтева КГФИ и документација. Поред њих, и матична правна лица која до 31. јула не доставе КГФИ, своју законску обавезу достављања тог извештаја могу накнадно да изврше једино достављањем истовремено са документацијом, путем наведеног захтева.

И по истеку законског рока, могуће је подношење наведених захтева, а најкасније до краја 2023. године. У том случају, неопходно је, услед неблаговременог достављања, платити додатну накнаду у износу од 3.000 динара.

Детаљне информације о подношењу наведених врста захтева обвезници могу прочитати на страници Регистра финансијских извештаја. За решавање конкретних питања, обвезници се могу обратити на следеће мејл адресе:

finizvestaji@apr.gov.rs – за додатна питања и објашњења у вези са достављањем захтева, или

sd@apr.gov.rs – ради решавања питања у вези са применом Посебног информационог система Агенције, приступа истом или проблема у вези са потписивањем захтева, односно документације.“

Поделите: