Достављање консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину

Правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја могу их достављати од 10. априла 2018. године, од када им је то омогућено путем Посебног информационог система Агенције за привредне регистре.

Рок за достављање је 31. јул 2018. године. Информације у вези са консолидованим финансијским извештајима можете прочитати овде, а корисничко упутство за достављање можете прочитати и преузети овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 10. априла 2018. године, у оквиру посебног информационог система Агенције, омогућен јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2017. годину за све групе правних лица, чији је рок за достављање 31. јул 2018. године.

Подсећамо, да Закон о рачуноводству обавезује матична правна лица, која имају контролу над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), да консолидоване финансијске извештаје и прописану документацију за 2017. годину, за економску целину, достављају Агенцији искључиво у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Све информације у вези са састављањем и достављањем консолидованог финансијског извештаја налазе се на страници Регистра финансијских извештаја. Сва питања у вези састављања и достављања поменутог извештаја могу се слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs и finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: