Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja mogu ih dostavljati od 10. aprila 2018. godine, od kada im je to omogućeno putem Posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre.

Rok za dostavljanje je 31. jul 2018. godine. Informacije u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima možete pročitati ovde, a korisničko uputstvo za dostavljanje možete pročitati i preuzeti ovde.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 10. aprila 2018. godine, u okviru posebnog informacionog sistema Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2017. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2018. godine.

Podsećamo, da Zakon o računovodstvu obavezuje matična pravna lica, koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), da konsolidovane finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2017. godinu, za ekonomsku celinu, dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem konsolidovanog finansijskog izveštaja nalaze se na stranici Registra finansijskih izveštaja. Sva pitanja u vezi sastavljanja i dostavljanja pomenutog izveštaja mogu se slati mejlom na sledeće adrese: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs i finizvestaji@apr.gov.rs.“

Podelite: