Ističe rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Agencija za privredne registre podseća obveznike koje imaju obavezu dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja da 31. jula 2019. godine ističe rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje APR:

„Agencija za privredne registre podseća sve obveznike koji imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da 31. jula 2018. godine (sreda), do 24 časa, ističe Zakonom propisani rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Napominjemo da su sve informacije, u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu, objavljene u okviru Registra finansijskih izveštaja u delu – Uputstva za dostavljanje finansijskih izveštaja“ – „Vrste izveštaja za 2018. godinu i njihova sadržina“ – „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“. Za sva dodatna objašnjenja na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Skrećemo pažnju korisnicima da prilikom elektronskog potpisivanja dokumentacije i zahteva treba da imaju instaliranu poslednju verziju NexU aplikaciju – verzija 1.17, koja se može preuzeti iz Aplikacije za potpisivanje PDF dokumenata. Izuzetno, korisnici koji imaju izdate stare MUP-ove sertifikate treba da preuzmu NexU aplikaciju – verzija 1.06.

Za sva pitanja u vezi pristupa Posebnom informacionom sistemu Agencije ili problema sa potpisivanjem korisnici se kao i do sada mogu obratiti na mejl adresu sd@apr.gov.rs.“

Podelite: