Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
(važi do 21.03.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 28/2020, 33/2020 i 37/2020

Prečišćen tekst propisa

 

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem virusa SARS-Cov-2.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke se uvodi u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

1a Zabrana iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na robu koju domaće lice kupi u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 33/2020

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 37/2020

2. Ova odluka stupa na snagu 21. marta 2020. godine.

Podelite: