Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
(važi do 15.06.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 35/2020, 55/2020, 57/2020, 67/2020 i 75/2020

Prečišćen tekst propisa

 

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklvanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 90 dana za sledeću robu:

1) (brisano)

2) (brisano)

3) (brisano)

4) (brisano)

5) (brisano)

6) (brisano)

7) (brisano)

8) (brisano)

9) (brisano)

10) (brisano)

11) (brisano)

12) (brisano)

13) (brisano)

14) (brisano)

15) (brisano)

16) (brisano)

17) (brisano)

18) (brisano)

19) Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;

20) (brisano)

21) (brisano)

22) (brisano)

23) (brisano)

24) Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;

25) Odelo hirurško od papira;

26) Odelo zaštitno, gumeno;

27) Odelo hirurško tekstilno;

28) Naočare, zaštitne.

2. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdevanja osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje marži iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 90 dana za sledeću robu:

1) (brisano)

2) (brisano)

3) Maske, plastične sa tekstilnim filterom;

4) Maske papirne;

5) Rukavice, gumene, hirurške i ostale;

6) Varikina i ostali dezinfektanti;

7) Asepsol;

8) Alkohol;

9) (brisano)

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 30/20).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: „Službeni glasnik RS“, broj 55/2020

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: „Službeni glasnik RS“, broj 57/2020

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: „Službeni glasnik RS“, broj 67/2020

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: „Službeni glasnik RS“, broj 75/2020

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: