Одлука о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
(важи до 14.05.2020.)

„Службени гласник РС“, број 35/2020, 55/2020, 57/2020 и 67/2020

Пречишћен текст прописа

 

1. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклвањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се цене у трговини на велико и мало основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење цена из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 60 дана за следећу робу:

1) (брисано)

2) (брисано)

3) (брисано)

4) (брисано)

5) (брисано)

6) (брисано)

7) (брисано)

8) (брисано)

9) (брисано)

10) (брисано)

11) (брисано)

12) (брисано)

13) (брисано)

14) (брисано)

15) Сапун;

16) Шампон;

17) Паста за зубе;

18) Детерџенти;

19) Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса;

20) Пелене за децу и одрасле;

21) Марамице;

22) Убруси (у ролни и на комад);

23) Тоалет папир;

24) Прекривке, текстилне за хируршку употребу;

25) Одело хируршко од папира;

26) Одело заштитно, гумено;

27) Одело хируршко текстилно;

28) Наочаре, заштитне.

2. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се марже свих учесника у ланцу снабдевања основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво маржи тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење маржи из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 60 дана за следећу робу:

1) (брисано)

2) (брисано)

3) Маске, пластичне са текстилним филтером;

4) Маске папирне;

5) Рукавице, гумене, хируршке и остале;

6) Варикина и остали дезинфектанти;

7) Асепсол;

8) Алкохол;

9) (брисано)

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме („Службени гласник РС”, број 30/20).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 55/2020

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама и допуни Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 57/2020

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме: „Службени гласник РС“, број 67/2020

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: