Објављен „Службени гласник РС“ број 55 од 14.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 55 од 14.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • УРЕДБА о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о забрани извоза лекова
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2020. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допунама Посебног колективног уговора за државне органе
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш

Поделите: