Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Месец Месечна стопа инфлације Годишња стопа инфлације Стопа инфлације од почетка године Саопштење РЗС Службени гласник
Април 2020. 0 0,6 1,1 122 од 12.5.2020. 72/20
Март 2020. -0,1 1,3 1,0 97 од 13.4.2020. 55/20
Фебруар 2020. 0,6 1,9 1,2 69 од 12.3.2020. 25/20
Јануар 2020. 0,6 2,0 1,7 41 од 21.2.2020. 14/20
Децембар 2019. 0,5 1,9 1,7 10 од 13.1.2020. 2/20
Новембар 2019. 0,2 1,5 1,4 338 од 12.12.2019. 88/19
Октобар 2019. 0,1 1,0 1,2 303 од 12.11.2019. 81/19
Септембар 2019. -0,5 1,1 1,0 280 од 11.10.2019. 73/19
Август 2019. 0 1,3 1,5 253 од 12.9.2019. 65/19
Јул 2019. -0,2 1,6 1,5 222 од 12.8.2019. 58/19
Јун 2019. -0,3 1,5 1,7 195 од 12.7.2019. 50/19
Мај 2019. -0,3 2,2 2,0 158 од 12.6.2019. 42/19
Април 2019. 0,7 3,1 2,3 123 од 13.5.2019. 34/19
Март 2019. 0,4 2,8 1,5 96 од 12.4.2019. 27/19
Фебруар 2019. 0,7 2,4 1,1 68 од 12.3.2019. 16/19
Јануар 2019. 0,4 2,1 0,4 42 од 22.2.2019. 12/19
Децембар 2018. 0,1 2,0 2,0 9 од 11.1.2019. 1/19
Новембар 2018. -0,3 1,9 1,9 340 од 12.12.2018. 98/18
Октобар 2018. 0,3 2,2 2,2 307 од 13.11.2018. 88/18
Септембар 2018. -0,3 2,1 1,9 282 од 12.10.2018. 76/18
Август 2018. 0,3 2,6 2,2 255 од 12.9.2018. 69/18
Јул 2018. -0,3 2,4 1,9 223 од 13.8.2018. 63/18
Јун 2018. 0,4 2,3 2,2 198 од 12.7.2018. 54/18
Мај 2018. 0,6 2,1 1,8 159 од 12.6.2018. 45/18
Април 2018. 0,4 1,1 1,2 124 од 11.5.2018. 37/18
Март 2018. 0,1 1,4 0,8 96 од 12.4.2018. 29/18
Фебруар 2018. 0,3 1,5 0,7 64 од 12.3.2018. 19/18
Јануар 2018. 0,3 1,9 0,3 44 од 23.2.2018. 14/18
Децембар 2017. 0 3,0 3,0 9 од 12.1.2018. 3/18
Новембар 2017. 0 2,8 3,0 343 од 12.12.2017. 112/17
Октобар 2017. 0,2 2,8 3,0 309 од 13.11.2017. 102/17
Септембар 2017. 0,1 3,2 2,8 283 од 12.10.2017. 92/17
Август 2017. 0,2 2,5 2,7 255 од 12.9.2017. 83/17
Јул 2017. -0,4 3,2 2,5 222 од 11.8.2017. 78/17
Јун 2017. 0,2 3,6 2,9 192 од 12.7.2017. 69/17
Мај 2017. -0,5 3,5 2,7 160 од 12.6.2017. 59/17
Април 2017. 0,8 4,0 3,2 122 од 12.5.2017. 46/17
Март 2017. 0,2 3,6 2,4 94 од 12.4.2017. 36/17
Фебруар 2017. 0,7 3,2 2,2 64 од 13.3.2017. 23/17
Јануар 2017. 1,4 2,4 1,4 36 од 23.2.2017. 13/17
Децембар 2016. -0,1 1,6 1,6 7 од 12.1.2017. 2/17
Новембар 2016. -0,1 1,5 1,7 332 од 12.12.2016. 100/16
Октобар 2016. 0,7 1,5 1,8 298 од 14.11.2016. 93/16
Септембар 2016. -0,6 0,6 1,1 274 од 12.10.2016. 84/16
Август 2016. 0,9 1,2 1,7 249 од 12.9.2016. 77/16
Јул 2016. -0,1 1,2 0,8 214 од 12.8.2016. 69/16
Јун 2016. 0,1 0,3 0,9 184 од 12.7.2016. 62/16
Мај 2016. 0,1 0,7 0,8 153 од 13.6.2016. 56/16
Април 2016. 0,4 0,4 0,8 118 од 12.5.2016. 46/16
Март 2016. -0,1 0,6 0,4 91 од 12.4.2016. 39/16
Фебруар 2016. -0,1 1,5 0,5 60 од 11.03.2016. 27/16
Јануар 2016. 0,6 2,4 0,6 35 од 23.2.2016. 15/16

Поделите: