Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 18.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 18.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • СТРАТЕГИЈА индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године
  • ОДЛУКА о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о затварању граничних прелаза
  • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2561/2020
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2020. годину
Други државни органи и државне организације
  • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-329/2020-1

Поделите: