Одлука о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
(важи до 13.04.2020.)

„Службени гласник РС“, број 35/2020

 

1. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се цене у трговини на велико и мало основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење цена из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 30 дана за следећу робу:

1) Брашно од пшенице;

2) Хлеб;

3) Јестиво уље сунцокретово;

4) Бели шећер;

5) Со;

6) Вода;

7) Тестенине;

8) Месне прерађевине;

9) Риба;

10) Термички обрађено кравље млеко (пастеризовано и стерилизовано);

11) Млеко у праху;

12) Јогурт;

13) Кокошија јаја;

14) Дечија храна;

15) Сапун;

16) Шампон;

17) Паста за зубе;

18) Детерџенти;

19) Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса;

20) Пелене за децу и одрасле;

21) Марамице;

22) Убруси (у ролни и на комад);

23) Тоалет папир;

24) Прекривке, текстилне за хируршку употребу;

25) Одело хируршко од папира;

26) Одело заштитно, гумено;

27) Одело хируршко текстилно;

28) Наочаре, заштитне.

2. Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, ограничавају се марже свих учесника у ланцу снабдевања основних животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво маржи тих производа на дан 5. март 2020. године.

Ограничење маржи из става 1. ове тачке примењује се у трајању од 30 дана за следећу робу:

1) Поврће и воће;

2) Свеже месо;

3) Маске, пластичне са текстилним филтером;

4) Маске папирне;

5) Рукавице, гумене, хируршке и остале;

6) Варикина и остали дезинфектанти;

7) Асепсол;

8) Алкохол.

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме („Службени гласник РС”, број 30/20).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: