Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 35 od 18.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 35 od 18.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • STRATEGIJA industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine
  • ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
  • ODLUKA o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
  • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o zatvaranju graničnih prelaza
  • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 53-2561/2020
Ministarstva
  • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2020. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
  • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-329/2020-1

Podelite: