Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 8.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 8.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”, 05 број 66-3457/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”, 05 број 66-3459/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака

Поделите: