Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 67 od 8.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 67 od 8.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”, 05 broj 66-3457/2020
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”, 05 broj 66-3459/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascima, sadržaju i načinu vođenja dnevnika radova i druge dokumentacije koja se vodi o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
 • ODLUKA o izmenama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o rokovima za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje izveštaja banaka

Podelite: