Обрачун чланарине ПКС за 2021. годину

У „Службеном гласнику РС“ број 153 од 21.12.2020. године објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2021. години.

Износ чланарине за 2021. годину се одређује у складу са подацима из финансијских извештаја за 2019. годину.

У односу на прошлу годину, Одлука о чланарини ПКС за 2021. годину се разликује у следећем:

  • код позива на број приликом уплате чланарине за 2021. годину, после броја 651 и ПИБ-а уплатиоца додаје се цртица и број 2021 (651 – ПИБ уплатиоца – 2021);
  • више не постоји могућност остваривања попуста на чланарину у случају проглашене ванредне ситуације на територији на којој члан има седиште. Уместо тога, попуст је сада могуће остварити у случају елементарне непогоде или техничко-технолошке несреће које су онемогућиле или отежале пословање члана Коморе.

Подсећамо да је на сајту Привредне коморе Србије омогућен обрачун износа чланарине ПКС на основу унетог ПИБ-а или матичног броја. Тренутно још увек није омогућен обрачун чланарине за 2021. годину.

Поделите: