Обрачун чланарине ПКС за 2023. годину

У „Службеном гласнику РС“ број 139 од 16.12.2022. године објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2023. години.

Износ чланарине за 2023. годину се одређује у складу са подацима из финансијских извештаја за 2021. годину.

У односу на претходну годину, Одлука о чланарини ПКС за 2023. годину се разликује у следећем:

  • код позива на број приликом уплате чланарине за 2023. годину, после броја 651 и ПИБ-а уплатиоца додаје се цртица и број 2023 (651 – ПИБ уплатиоца – 2023);
  • омогућено је остваривање попуста на чланарину у случају да је привредни субјект у складу са подацима за 2021. годину разврстан у већу категорију у односу на податке за 2020. годину. Попуст је могуће остварити почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године (члан 12. тачка 4. Одлуке).

Подсећамо да је на сајту Привредне коморе Србије омогућен обрачун износа чланарине ПКС на основу унетог ПИБ-а или матичног броја. Тренутно још увек није омогућен обрачун чланарине за 2023. годину.

Поделите: