Објављен „Службени гласник РС“ број 139 од 16.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2022. годину
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2023. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 139 од 16.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привремeној мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о управљању капиталним пројектима
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Баноштору
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Светог Илије у Меховинама за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Светог апостола и јеванђелисте Луке у Јаловику за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Светог Пророка Илије у Јадранској Лешници за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању цркве Св. апостола Петра и Павла у Лешници за споменик културе
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Програма за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за манастир Хиландар
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење дигитализације и публиковања новог фототипског издања „Мирослaвљевог јеванђеља”, старе и ретке књиге од изузетног значаја
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и повезаних санитарних мрежа
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Југозападне Србије на територији градова Лесковац, Прокупље и Краљево и општина Куршумлија, Медвеђа, Лебане и Бојник
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој јединица локалне самоуправе на територији Овчарско-кабларске клисуре
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о именовању директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, техолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Клермон Ферану, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за квалификације према Извештају о извршењу Финансијског плана за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода по Завршном рачуну Агенције за управљање лукама за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Стара планина” Књажевац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, Доњи Милановац
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10585/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10586/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10587/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10588/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10590/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10592/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10593/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10594/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10595/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10597/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10598/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10599/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10626/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10632/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10633/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-10635/2022
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10477/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10483/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10487/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10480/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10482/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интересa за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10485/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10429/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10431/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
 • ПРАВИЛНИК о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини
 • ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о бродарским књижицама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о бродским исправама и књигама
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa Правилника са списком српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи и списком донетих српских докумената за оцењивање
 • ПРАВИЛНИК о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 663-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 663-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 663-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 663-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 663-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 663-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 667-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 667-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 667-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 660-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 660-3/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА о избору председника Уставног суда
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-365/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-738/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-793/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-794/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-881/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-914/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-941/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-942/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-951/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-975/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-995/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1043/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1045/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1052/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1055/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1056/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1057/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1063/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1067/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1068/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-33/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-36/2022-01
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину
 • ОДЛУКА o изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 22/173 од 24. новембра 2022. године
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 22/174 од 24. новембра 2022. године
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2022. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2023. годину
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Столови”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Жељин”
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2023. години
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Гас–Феромонт” а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Гас” д.о.о. Бечеј
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас Ковин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Tоплана Шабац
 • ТАРИФА накнада за кабловско реемитовање интерпретација са снимака издатих на носачима звука и слике које наплаћује ГОС – Глумачка организација Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Мало Црниће
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Опово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Погребно”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком” Бачки Брестовац
ОГЛАСИ

Поделите: