Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2022. годину

“Службени гласник РС”, број 139/2022

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2022. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Члан 2.

Каматне стопе из члана 1. овог правилника су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 0,50% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 2,86% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 2,75% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 3,91% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 2,61% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,96% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,88% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

(8) 2,31% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

2) за друга привредна друштва:

(1) 3,12% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 3,39% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 2,25% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 2,73% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 6,94% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 1,85% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(7) 3,54% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Каматне стопе из става 1. овог члана примењују се и на зајмове.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: