Обрачун чланарине ПКС за 2020. годину

У „Службеном гласнику РС“ број 87/2019 од 12.12.2019. године објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2020. години.

Износ чланарине за 2020. годину се одређује у складу са подацима из финансијских извештаја за 2018. годину.

У односу на прошлу годину, Одлука о чланарини ПКС за 2020. годину се разликује у следећем:

  • код позива на број приликом уплате чланарине додаје се број 651 и цртица испред ПИБ-а уплатиоца (651 – ПИБ);
  • прецизније је уређено ослобођење од обавезе плаћања чланарине код стечаја и ликвидације. За оне над којима је отворен сечајни поступак, ослобођење почиње од дана отварања стечајног поступка до дана закључење, односно обуставе стечајног поступка. Што се поступка ликвицације тиче, речи „могу бити ослобођени“ су замењене речима „ослобађају се“ (почев од дана покретања поступка ликвидације);
  • прецизније је уређено питање остваривања попуста у случају повезаних лица – чланова Коморе. Попуст се остварује почев од месеца у коме је поднет захтев за одобравање попуста, до краја календарске године;
  • ослобођење од плаћања чланарине код стечаја и ликвидације се спроводи по аутоматизму (на основу отварања стечајног поступка, односно покретања поступка ликвидације), а не на основу одлуке Комисије за финансијска питања Скупштине Коморе (како је било за 2019. годину).

Подсећамо да је на сајту Привредне коморе Србије омогућен обрачун износа чланарине ПКС на основу унетог ПИБ-а или матичног броја. Тренутно још увек није омогућен обрачун чланарине за 2020. годину.

Поделите: