Obračun članarine PKS za 2020. godinu

U „Službenom glasniku RS“ broj 87/2019 od 12.12.2019. godine objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini.

Iznos članarine za 2020. godinu se određuje u skladu sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

U odnosu na prošlu godinu, Odluka o članarini PKS za 2020. godinu se razlikuje u sledećem:

  • kod poziva na broj prilikom uplate članarine dodaje se broj 651 i crtica ispred PIB-a uplatioca (651 – PIB);
  • preciznije je uređeno oslobođenje od obaveze plaćanja članarine kod stečaja i likvidacije. Za one nad kojima je otvoren sečajni postupak, oslobođenje počinje od dana otvaranja stečajnog postupka do dana zaključenje, odnosno obustave stečajnog postupka. Što se postupka likvicacije tiče, reči „mogu biti oslobođeni“ su zamenjene rečima „oslobađaju se“ (počev od dana pokretanja postupka likvidacije);
  • preciznije je uređeno pitanje ostvarivanja popusta u slučaju povezanih lica – članova Komore. Popust se ostvaruje počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
  • oslobođenje od plaćanja članarine kod stečaja i likvidacije se sprovodi po automatizmu (na osnovu otvaranja stečajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije), a ne na osnovu odluke Komisije za finansijska pitanja Skupštine Komore (kako je bilo za 2019. godinu).

Podsećamo da je na sajtu Privredne komore Srbije omogućen obračun iznosa članarine PKS na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja. Trenutno još uvek nije omogućen obračun članarine za 2020. godinu.

Podelite: