Objavljeni pravilnici i uputstva u vezi sa javnim nabavkama

U „Službenom glasniku RS“, broj 93 od 1.7.2020. godine objavljeno je nekoliko podzakonskih akata za primenu novog Zakona o javnim nabavkama:

  • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
  • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
  • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki
  • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda
  • Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama
  • Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke

Objavljena su i dva uputstva u vezi sa javnim nabavkama:

  • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
  • Uputsvo za korišćenje Portala javnih nabavki

Podsećamo da se novi Zakon o javnim nabavkama primenjuje od 1. jula 2020. godine.

Postupci javnih nabavki koje naručioci pokreću nakon 1. jula 2020. godine, u skladu sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama, sprovode se na novom Portalu javnih nabavki.

Internet adresa novog Portala javnih nabavki je: 

https://jnportal.ujn.gov.rs

Podelite: