Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2019. годину

Износи најниже и највише основице доприноса за 2019. годину су израчунати на основу објављених података о просечној заради у Србији исплаћеној за период од новембра 2017. до октобра 2018. године („Службени гласник РС“, број 103 од 26.12.2018. године).

Нове основице доприноса ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.

Најнижа основица доприноса за 2019. износи

23.921 динар

Табелу најнижих основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Највиша основица доприноса за 2019. износи

341.725 динара

Табелу највиших основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање погледајте овде.

Подсећамо читаоце да је изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 95 од 8.12.2018. године) мало измењен иначе нови начин (од краја 2017. године) израчунавања најниже и највише месечне основице доприноса.

Најнижа и највиша основица доприноса се одређују једном годишње на основу просечне месечне зараде исплаћене у периоду од новембра претходне године до октобра текуће године.

Допуна 29.12.2018.
Износи најниже и највише основице доприноса објављени су у „Службеном гласнику РС“, број 104 од 28.12.2018. године.

Поделите: