Нове јединствене регистрационе пријаве (ЈРППС обрасци) приликом оснивања привредних субјеката од 1. марта 2016. године

Од 1. марта 2016. године се приликом оснивања привредних субјеката АПР-у подносе нове јединствене регистрационе пријаве (ЈРППС обрасци). 

Важна новина у односу на досадашњи начин оснивања је да ће постојати „једношалтерски систем регистрације“ јер корисници више неће морати да достављају додатну документацију Пореској управи (све ће моћи да се уради на једном месту – у Агенцији за привредне регистре).

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све кориснике да 1. марта 2016. године почиње да се примењује нови Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција. 

Овим правилником прописане су нове јединствене регистрационе пријаве (ЈРППС обрасци) које су корисници обавезни да попуне приликом пријаве оснивања.

Наведеним Правилником омогућава се да се јединственом пријавом оснивања изврши и пријава Пореској управи за паушално опорезивање предузетника, односно пријава за ПДВ обвезнике. 

На тај начин је у потпуности заживео једношалтерски систем регистрације приликом оснивања привредних субјеката захваљујући којем корисници не морају да достављају додатну документацију Пореској управи, већ само попуњавају ЈРППС образац.“

Поделите: