Nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci) prilikom osnivanja privrednih subjekata od 1. marta 2016. godine

Od 1. marta 2016. godine se prilikom osnivanja privrednih subjekata APR-u podnose nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci). 

Važna novina u odnosu na dosadašnji način osnivanja je da će postojati „jednošalterski sistem registracije“ jer korisnici više neće morati da dostavljaju dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi (sve će moći da se uradi na jednom mestu – u Agenciji za privredne registre).

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da 1. marta 2016. godine počinje da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija. 

Ovim pravilnikom propisane su nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci) koje su korisnici obavezni da popune prilikom prijave osnivanja.

Navedenim Pravilnikom omogućava se da se jedinstvenom prijavom osnivanja izvrši i prijava Poreskoj upravi za paušalno oporezivanje preduzetnika, odnosno prijava za PDV obveznike. 

Na taj način je u potpunosti zaživeo jednošalterski sistem registracije prilikom osnivanja privrednih subjekata zahvaljujući kojem korisnici ne moraju da dostavljaju dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi, već samo popunjavaju JRPPS obrazac.“

Podelite: