Нове измене одлуке о привременој забрани извоза одређених производа

Извршене су нове измене и допуне Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво. Измене и допуне су објављене у „Службеном гласнику РС“, број 41 од 24.3.2020. године и број 43 од 27.3.2020. године.

Листи производа чији извоз је привремено забрањен додати су следећи производи:

  • Меласа од шећерне репе;
  • Квасац за мешење (пекарски), суви;
  • Квасац за мешење (пекарски), остали.

Укинута је забрана извоза за влажне марамице за бебе из тарифне ознаке 3401 11 00 00.

У наставку дајемо приказ пречишћене листе производа чији извоз је привремено забрањен:

Важна новина се односи на могућност да се извоз ових производа може, изузетно, одобрити посебним актом Владе Републике Србије (члан 1б Одлуке).

Поделите: