Nedelju dana pre isteka roka tek trećina obveznika dostavila statističke izveštaje za 2019. godinu

Agenciji za privredne registre obaveštava obveznike da je nedelju dana pre isteka roka (2. mart 2020. godine) za dostavljanje Podataka za statističke potrebe za 2019. godinu (SI) tek jedna trećina ukupnog broja obveznika dostavila pomenute podatke.

APR podseća da po isteku navedenog roka više neće biti moguće dostaviti Podatke za statističke potrebe putem Posebnog informacionog sistema za sastavljanje i dostavljanje izveštaja.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje APR:

„Agenciji za privredne registre je nedelju dana pre isteka roka (2. mart 2020. godine) za dostavljanje Podataka za statističke potrebe za 2019. godinu (SI) i Izjave o neaktivnosti, tek jedna trećina ukupnog broja obveznika dostavila pomenute podatke, odnosno izjave.

U narednih sedam dana se očekuje da ovu obavezu ispuni još oko 200.000 obveznika, pa pozivamo obveznike da ne čekaju poslednji dan roka i da dostave predmetne podatke i izjave što pre, kako bi nesmetano i bez potencijalnih komplikacija izvršili te obaveze.

Podsećamo da po isteku navedenog roka više neće biti moguće dostaviti Podatke za statističke potrebe putem Posebnog informacionog sistema za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, dok se za sve kasnije dostavljanje Izjave o neaktivnosti naplaćuje i dopunska naknada za neblagovremeno podnošenje, u iznosu od 3.000 dinara.

Takođe, obveznici mogu iskoristiti mogućnost da do 2. marta 2020. godine, uz podatke za statističke potrebe, istovremeno dostave i redovan godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom za 2019. godinu.

Imajući u vidu da je broj obveznika finansijskog izveštavanja za 2019. godinu značajno povećan u odnosu na prethodnu godinu, pre svega za više od 90.000 preduzetnika koji su knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva počeli da vode u 2019. godini i koji po prvi put dostavljaju izveštaje putem informacionog sistema Agencije, naročito skrećemo pažnju tim obveznicima da povedu računa o tome da se podaci u obrascima obavezno iskazuju u hiljadama dinara.

Sve informacije potrebne za dostavljanje izveštaja, odnosno Izjava o neaktivnosti za 2019. godinu, dostupne su u odeljku Registri- Finansijski izveštaji, dok se za sva sporna pitanja obveznici mogu obratiti na sledeće imejl- adrese:

  • sd@apr.gov.rs – za tehnička pitanja i u vezi sa potpisivanjem zahteva i dokumentacije;
  • obveznicifi@apr.gov.rs – za ažuriranje podataka o obveznicima u Evidenciji obveznika, a naročito naziva i zakonskog zastupnika obveznika, kao i perioda za koji sastavlja izveštaj;
  • finizvestaji@apr.gov.rs – za pomoć u vezi sa obimom i sadržinom izveštaja i dokumentacije koji se dostavljaju, kao i u vezi sa pravilima koja pri tom moraju biti zadovoljena.

Skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu propisane naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja, odnosno izjave o neaktivnosti, da nema potrebe da čekaju uparivanje naknade sa zahtevom, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u okviru PIS FI sistema i dostave pripremljeni izveštaj.“

Podelite: