Недељу дана пре истека рока тек трећина обвезника доставила статистичке извештаје за 2019. годину

Агенцији за привредне регистре обавештава обвезнике да је недељу дана пре истека рока (2. март 2020. године) за достављање Података за статистичке потребе за 2019. годину (СИ) тек једна трећина укупног броја обвезника доставила поменуте податке.

АПР подсећа да по истеку наведеног рока више неће бити могуће доставити Податке за статистичке потребе путем Посебног информационог система за састављање и достављање извештаја.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Агенцији за привредне регистре је недељу дана пре истека рока (2. март 2020. године) за достављање Података за статистичке потребе за 2019. годину (СИ) и Изјаве о неактивности, тек једна трећина укупног броја обвезника доставила поменуте податке, односно изјаве.

У наредних седам дана се очекује да ову обавезу испуни још око 200.000 обвезника, па позивамо обвезнике да не чекају последњи дан рока и да доставе предметне податке и изјаве што пре, како би несметано и без потенцијалних компликација извршили те обавезе.

Подсећамо да по истеку наведеног рока више неће бити могуће доставити Податке за статистичке потребе путем Посебног информационог система за састављање и достављање извештаја, док се за све касније достављање Изјаве о неактивности наплаћује и допунска накнада за неблаговремено подношење, у износу од 3.000 динара.

Такође, обвезници могу искористити могућност да до 2. марта 2020. године, уз податке за статистичке потребе, истовремено доставе и редован годишњи финансијски извештај са одговарајућом документацијом за 2019. годину.

Имајући у виду да је број обвезника финансијског извештавања за 2019. годину значајно повећан у односу на претходну годину, пре свега за више од 90.000 предузетника који су књиге по систему двојног књиговодства почели да воде у 2019. години и који по први пут достављају извештаје путем информационог система Агенције, нарочито скрећемо пажњу тим обвезницима да поведу рачуна о томе да се подаци у обрасцима обавезно исказују у хиљадама динара.

Све информације потребне за достављање извештаја, односно Изјава о неактивности за 2019. годину, доступне су у одељку Регистри- Финансијски извештаји, док се за сва спорна питања обвезници могу обратити на следеће имејл- адресе:

  • sd@apr.gov.rs – за техничка питања и у вези са потписивањем захтева и документације;
  • obveznicifi@apr.gov.rs – за ажурирање података о обвезницима у Евиденцији обвезника, а нарочито назива и законског заступника обвезника, као и периода за који саставља извештај;
  • finizvestaji@apr.gov.rs – за помоћ у вези са обимом и садржином извештаја и документације који се достављају, као и у вези са правилима која при том морају бити задовољена.

Скрећемо пажњу корисницима који су извршили уплату прописане накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја, односно изјаве о неактивности, да нема потребе да чекају упаривање накнаде са захтевом, већ да скенирану уплатницу приложе на предвиђено место у оквиру ПИС ФИ система и доставе припремљени извештај.“

Поделите: