Продужен рок за потписивање и достављање извештаја за статистичке потребе – ако је поступак састављања извештаја започет до 2. марта у поноћ

Допуна 2.3.2020.
АПР је 2. марта објавио да је рок за достављање извештаја за статистичке потребе до четвртка, 5. марта, у поноћ.
Услов је да је извештај креиран најкасније до 2. марта у поноћ.

Агенција за привредне регистре је објавила да ће сви обвезници који до 2. марта у поноћ започну поступке састављања извештаја за статистичке потребе (самостално или заједно са редовним годишњим финансијским извештајем), односно изјава о неактивности, моћи да их потпишу и доставе у наредних неколико радних дана после истека рока, односно после 2. марта.

С обзиром да рок није прецизиран, могло би се логички закључити да израз „у наредних неколико радних дана“ подразумева да се потписивање и достављање може извршити до петка 6. марта.

Ипак, за очекивати је да у понедељак 2. марта или најкасније у уторак 3. марта, рок за потписивање и достављање ипак буде прецизиран од стране АПР.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Преко посебног информационог система Агенције за привредне регистре је тренутно примљено укупно 192.389 извештаја, за 22.892 извештаја више него што је Агенција примила до краја фебруара прошле године.

У систему је још око 60.000 обвезника који су креирали налоге и започели поступке састављања извештаја, али их још увек нису електронски потписали и доставили АПР-у, међутим, већ сада је евидентно да је за око 100.000 повећан број обвезника који ове године достављају финансијске извештаје за 2019. годину.

На основу извештаја добијеног из система, АПР је од понедељка, 24. фебруара, до данас примио 96.870 извештаја и изјава о неактивности.

Због тога што је систем у појединим периодима дана био преоптерећен, што је отежавало приступ и рад у њему, сви обвезници који до 2. марта, у поноћ, започну поступке састављања извештаја за статистичке потребе (самостално или заједно са редовним годишњим финансијским извештајем), односно изјава о неактивности, моћи ће да потпишу и доставе извештаје и изјаве у наредних неколико радних дана после истека рока, односно после 2. марта.

Корисници, који имају проблем са електронским потписивањем, могу да инсталирају нову верзију NexU апликације, што би требало да олакша потписивање докумената у систему.“

Поделите: