Завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2018. годину

Закључно са 28.2.2019. године примљено је више од 170.000 извештаја. 66% обвезника је доставило истовремено извештај за статистичке потребе и редовне годишње финансијске извештаје, 21% обвезника је доставило само извештаје за статистичке потребе и 13% обвезника је доставило изјаве о неактивности.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину је 30.6.2019. године. И даље је могуће доставити Изјаву о неактивности за 2018. годину, али са накнадом увећаном за неблаговремено достављање.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и прeдузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства да је ноћас, у поноћ, успешно завршен пријем Извештаја за статистичке потребе за 2018. годину, односно извештаја који се састављају за потребе државе и који се сагласно Закону о рачуноводству достављају најкасније до краја фебруара.

Извештаје за статистичке потребе за 2018. годину, електронским путем, доставило је више од 170.000 правних лица и предузетника, око 8.000 извештаја више него претходне године. Од тога, 66 одсто обвезника је истовремено измирило и обавезу достављања редовних годишњих финансијских извештаја, који су послати уз извештаје за статистичке потребе. Само статистичке извештаје поднело је 21 одсто правних лица и предузетника, а 13 одсто обвезника је доставило изјаву о неактивности.

Агенција је отпочела обраду извештаја за статистичке потребе која ће бити завршена у прописаним роковима. Обавештења о утврђеним недостацима у достављеним извештајима, Агенција ће објављивати на својој интернет страни, а обвезнике подсећамо да недостатке треба да отклоне у року од 8 дана, од дана њиховог објављивања. У противном, ако недостаци не буду отклоњени на захтевани начин, подаци из достављеног извештаја не могу бити уписани у базу података за статистичке потребе.

Од данас, 1. марта 2019. године, обвезницима ће у посебном информационом систему Агенције бити омогућено састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину са одговарајућом документацијом, чији је рок за достављање 30. јун 2019. године, као и замена јавно објављених финансијских извештаја и прописане документације.

Такође, обвезници могу и даље да наставе са достављањем изјава о неактивности за 2018. годину, али са накнадом увећаном за неблаговремено достављање.

Све информације у вези са састављањем и достављањем поменутих извештаја објављене су на страници Регистра финансијских извештаја.

Још једном подсећамо обвезнике да Агенција наставља да пружа подршку корисницима, односно да сва питања, као и до сада, могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs, finizvestaji@apr.gov.rs и sd@apr.gov.rs.“

Поделите: