Допуна података за статистичке извештаје (за обвезнике код којих су утврђени недостаци) најкасније до 28.3.2018. године

АПР обавештава обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја (СИ-ГФИ) за 2017. годину утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до уторка 28. марта 2018. године доставе допуну по тим извештајима.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава правна лица и предузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да се приводи крају обрада података из извештаја за статистичке потребе за 2017. годину.

С тим у вези, подсећамо оне обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја (СИ_ГФИ) за 2017. годину, утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до среде 28. марта 2018. године, доставе допуну по тим извештајима.

Напомињемо да уколико обвезник не отклони предметне недостатке у остављеном року, подаци из достављеног извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе.“

Поделите: