Камате „ван дохвата руке“ за 2021. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 24 од 19.3.2021. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2021. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 0,67% на краткорочне кредите у RSD; 
 • 3,79% на дугорочне кредите у RSD; 
 • 2,83% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 3,94% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD; 
 • 2,61% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF; 
 • 3,96% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK; 
 • 1,88% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP; 
 • 2,56% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB. 

За друга привредна друштва:

 • 3,69% на краткорочне кредите у RSD; 
 • 3,90% на дугорочне кредите у RSD; 
 • 2,32% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 2,83% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR; 
 • 6,86% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF; 
 • 1,57% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD; 
 • 4,01% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Поделите: