Kamate „van dohvata ruke“ za 2019. godinu

Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 13 od 28.2.2019. godine).

Kamate „van dohvata ruke“ za 2019. godinu su:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 2,72% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,64% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,05% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,98% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,91% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 4,25% na kredite u NOK i dinarske kredite indeksirane u NOK;
 • 1,92% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 1,41% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

Za druga privredna društva:

 • 4,98% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,69% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,71% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,90% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 7,61% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,08% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,12% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Podelite: