Камате „ван дохвата руке“ за 2019. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 13 од 28.2.2019. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2019. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 2,72% на краткорочне кредите у RSD;
 • 3,64% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 5,05% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;
 • 2,98% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 3,91% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;
 • 4,25% на кредите у NOK и динарске кредите индексиране у NOK;
 • 1,92% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;
 • 1,41% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

За друга привредна друштва:

 • 4,98% на краткорочне кредите у RSD;
 • 5,69% на дугорочне кредите у RSD;
 • 2,71% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 2,90% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 7,61% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 3,08% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;
 • 4,12% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Поделите: