Како да се определите за мере (фискалне погодности и директна давања) на исправан начин?

С обзиром на недоумице које су се јавиле у вези са пријављивањем за мере из Уредбе о фискалним погодностима и дирекним давањима…, приредили смо читаоцима брз и једноставан начин да се информишу о исправном начину пријављивања (за оне који желе да се пријаве као и за оне који су се већ пријавили)*.
* важи за оне који предају пријаву ППП-ПД

Почните одговарајући на следеће питање:

Да ли желите да користите мере из Уредбе 3 месеца?

ДА

НЕ

 

Напомена: приликом одлучивања о томе да ли ћете или нећете користити мере, саветујемо да обавезно будете упознати са губитком права на коришћење мера и казненим одредбама.

Коментари у вези фискалних погодности и директних давања

Поделите: