Još se dvoumite u vezi prijavljivanja za mere ili niste sigurni da ispunjavate uslove – ipak se prijavite do 30.4.

Svi privredni subjekti koji žele da koriste mere iz Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… (u daljem tekstu: Uredba) za 3 meseca treba da predaju prijavu PPP-PD do 30. aprila 2020. godine (sa datumom plaćanja 4.1.2021).

Smatramo da prijavljivanje za mere iz Uredbe ne treba da izvrše samo oni koji su sigurni da ne žele da koriste te mere.

Svi ostali mogu da se prijave bez bojazni da će imati neki problem zbog toga. U nastavku teksta objašnjavamo na koga mislimo i zašto to predlažemo.

Mnogi privredni subjekti se još dvoume u vezi sa prijavljivanjem za korišćenje mera iz Uredbe iz sledećih razloga:

1) nisu sigurni da li žele da koriste mere (iz raznih razloga)

Ovi privredni subjekti mogu da se prijave, čime dobijaju još vremena da odluče da li žele da koriste mere ili ne. Naime, ako ne odluče da koriste mere, sredstva na namenskom računu će u avgustu biti automatski vraćena, a poreze i doprinose čija je dospelost odložena mogu platiti.

2) nisu sigurni da li ispunjavaju uslove za korišćenje mera, pre svega u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih u periodu od 15.3. do 10.4.

S obzirom da će Poreska uprava po završetku meseca aprila proveriti ispunjenost uslova da nije smanjen broj zaposlenih za više od 10% (počev od 15. marta do 10. aprila, odnosno do 30. aprila), privredni subjekti koji nisu sigurni da li ispunjavaju uslove će svoju nedoumicu brzo rešiti: ili će dobiti ili neće dobiti sredstva na namenski račun.

Ako se ispostavi da ne ispunjavaju uslove za korišćenje mera, potrebno je samo da plate poreze i doprinose koje eventualno nisu platili za jedan mesec. 

3) nisu sigurni da li će moći da ispune uslove da ne izgube pravo na mere, takođe u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih do 3 meseca nakon poslednjeg davanja.

Prijavljivanjem za mere ovi privredni subjekti dobijaju još neko vreme da procene da li mogu da ispune uslove da ne izgube pravo na mere. Ako ne odluče da koriste mere, sredstva uplaćena na namenski račun će u avgustu biti automatski vraćena, a poreze i doprinose čija je dospelost odložena mogu platiti.

Na kraju, još jednom skrećemo pažnju na situacije u kojima se gubi pravo na korišćenje mera (videti ovde), koje prati obaveza da se sve što je odloženo ili dobijeno odmah plati i vrati sa kamatom. Takođe treba imati u vidu informacije u vezi sa pravom na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti (videti ovde).

Podelite: