Elektronska anketa o nivou integriteta sistema javnih nabavki u Srbiji

Kakva je percepcija privrednih subjekata o nivou integriteta sistema javnih nabavki u Srbiji? Odgovor na to pitanje je jedan od prvih koraka u okviru projekta unapređenja sistema javnih nabavki Srbije na kojem radi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.

Agencija za privredne registre je u svom saopštenju pozvala sve privredne subjekte da učestvuju u elektronskoj anketi o nivou integriteta sistema javnih nabavki u Srbiji. Anketa se može popuniti ovde.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje APR:

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj radi na projektu unapređenja sistema javnih nabavki Srbije.

Funkcionalni projektni tim, koji čine predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Evropske banke za obnovu i razvoj, i konsultantske kompanije Lear, koja je specijalizovana u oblastima konkurencije i javnih nabavki, odgovoran je za izvršenje i tehničku podršku Projekta Akcioni plan – “Sistema javnih nabavki Srbije”, koji je finansiran iz fondova Evropske banke za obnovu i razvoj i Vlade Velike Britanije.

Suštinska komponenta ovog Projekta je Elektronska anketa koja je usmerena na poimanje (percepciju) nivoa integriteta sistema javnih nabavki u Srbiji od strane privrednih subjekata. Svi privredni subjekti su pozvani da učestvuju u elektronskoj anketi, koju mogu popuniti ovde.

Upitnik će biti dostupan onlajn od 20. marta do 16. aprila, 2017. godine. Uveravamo Vas da je Upitnik anoniman, a sa odgovorima će se postupati kao sa strogo poverljivim podacima. Uputstva kako da pravilno odgovorite na pitanja se nalaze u uvodnom delu Ankete. Učešće privrednih subjekata u Anketi predstavlja važan doprinos za uspešnu realizaciju Projekta. Odgovaranje na pitanja postavljena u Anketi potrajaće najviše 10 minuta.

Hvala Vam na saradnji, u ime Evropske banke za obnovu i razvoj, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kompanije Lear i Agencije za privredne registre.“

Podelite: