Završen prijem izveštaja za statističe potrebe za 2016. godinu

Kako kažu u saopštenju APR:

uspešno je završen prijem izveštaja za statističke potrebe za 2016. godinu…

Primljeno je više od 154.000 izveštaja, od čega je:

  • 22% dostavilo Izveštaj za statističke potrebe samostalno
  • 69% dostavilo istovremeno Izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj
  • 9% dostavilo izjave o neaktivnosti.

Od 1. marta je omogućeno dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, a moguće je i dalje dostavljati izjave o neaktivnosti ali uz plaćanje dodatne naknade za neblagovremeno dostavljanje (dodatno 3.000 dinara, odnosno ukupno 3.300 dinara).

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Agencija za privredne registre obaveštava sva pravna lica i preduzetnike, koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, da je uspešno završen prijem izveštaja za statističke potrebe za 2016. godinu, odnosno izveštaja koji se sastavljaju za potrebe države i koji se saglasno Zakonu o računovodstvu  dostavljaju najkasnije do kraja februara.  

Zaključno sa 28.02.2017. godine, u Agenciji je primljeno više od 154.000 izveštaja, od čega je 22% obveznika dostavilo Izveštaje za statističke potrebe samostalno, 69% obveznika je iskoristilo mogućnost istovremenog dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom, a 9% obveznika je dostavilo Izjave o neaktivnosti.

Od  danas, 1. marta 2017. godine, obveznicima će u posebnom informacionom sistemu Agencije  biti omogućeno sastavljanje i dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu sa odgovarajućom dokumentacijom. Takođe, danas će moći i da se nastavi dostavljanje Izjava o neaktivnosti za 2016. godinu, ali sa naknadom uvećanom za neblagovremeno dostavljanje.

Sve informacije u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem pomenutih izveštaja nalaze se na stranici Registra finansijskih izveštaja.“

Podelite: